Li Ng

Sách dùng tuyên truyền pháp Luật

  Năm 2020 – 2021, nhiều điều luật trong Luật kinh doanh bất động sản Luật Đất đai đã thay đổi, trong đó có những quy định tác động đến cá nhân, hộ gia đình Việt Nam , Luật Sư Nguyễn Văn Kỷ

Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng Sự  giúp bạn tổng hợp những thay đổi về chính sách của Luật kinh doanh bất Bđộng sản mới nhất trong bài viết dưới đây.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ chỉ mong muốn những người bạn những người Anh em hoặt động trong lĩnh vực Bất động sản, môi giới nhưng người có nhu cầu có những góc nhìn tổng quan về lĩnh vực mình đam mê yêu thích và có chăng thêm một vài lưu ý để anh em tiện lợi nhanh chóng khi hành nghề.

Nếu trong quá trình biên soạn và hệ thống có gì chưa chuẩn xác mong người đọc vui lòng đừng chấp trách .Nếu có cơ duyên xin liên hệ qua số điện thoại 0888 584 575 để người viết có cơ hội nhìn lại mình.

Trong sách có tải tài liệu trên các diễn đàn thương mại báo điện tử, sách không mang tính thương mại mong người đọc và tác giả xem đây là món quà của người Bạn./

     

         Ls Nguyn Văn K